Skip Navigation Links/Начало

Добре дошли!

в

ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК

на ИНКОМТЕЛ ЕООД

За да помогнем на учители и родители, да се грижат по-добре и навреме за образованието и възпитанието на децата си, създадохме интернет сайт с електронен дневник. Чрез него те ще са винаги в „час” с успехите и проблемите на учениците.

Родителите ще могат да получат предварително информация за училището, където кандидатства детето им и за преподавателите в него, а след като то започне обучение, ще могат да се информират веднага за всичко, което ги интересува.

За училището това е още един добър начин да изтъкне своите предимства и успехи и да е в постоянна връзка с родителите на децата, за решаване на текущите въпроси по обучението.

За да се получи информацията от училищния дневник е необходим само достъп до интернет. Във века на информационните технологии, това изобщо не е трудно  - компютри, лаптопи, мобилни телефони могат да се свързват в глобалната мрежа от целия свят.

Всеки родител или ученик може във всеки момент да провери текущите си оценки по всички предмети, отсъствията от часовете – извинени и неизвинени, забележки от преподавателите, седмичното си разписание, графика за контролните и класните работи. Електронният дневник може напълно да замести хартиените дневници, ученическите бележници и да се използва за множество допълнителни справки, които улесняват и родители, и учители.

Тази информация може да се получава от родителите (след получено предварително тяхно съгласие) по е-mail, веднага след въвеждането и в дневника.

Налични са и фотогалерии с информация за учителите, със снимки от живота на училището, условията за обучение и занимания в него и др., които могат да се добавят и редактират според изискванията на клиента.

Има модул с новини, в който могат да се описват интересни мероприятия и събития от живота на училището. За администраторът на сайта има разработен модул за управление на съдържанието, с който той лесно може да добавя нови данни, да редактира и изтрива стари новини; може да добавя нови страници горе в менюто да променя местоположението им, да прави подменюта и да ги запълва със съдържание.

Направено е и кратко ръководство за работа със сайта за улеснение на по-неопитните потребители.

В сайта са вградени средства за оптимизация, което помага за по-доброто му откриване при търсене в интернет.